Delovanje
KUSABI® je translaminarni fungcid. Deluje preventivno i kurativno tako što inhibira formiranje apresorija i prodiranje hifa u biljnu ćeliju, time sprečava formiranje micelija i dalju sporulaciju prouzrokovača bolesti. Klasifikacija rezistentnosti (FRAC): U8

Primena
Vinova Loza:
– Pepelnica vinove loze (Uncinula necator); 0,2 – 0,3 l/ha, preventivno tokom vegetacije.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Interval izmedju dva tretmana je do 14 dana
→ Maksimalan broj tretiranja u toku godine je 3 puta

Aktivna materijaPiriofenon 300 g/l
FormulacijaKoncentrovana suspenzija (SC)
Utrošak vode600-1000 l/ha
KarencaVinova loza - 28 dana
Pakovanje100 ml, 1 lPodeli ovo sa drugima

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.