Delovanje
Optimist® 80 WG je kontaktni fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem iz hemijske grupe ftalimida. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju rezistentnost na ovaj fungicid, pošto ima delovanje na više različitih mesta. Deluje inhibicijom normalne ćelijske deobe kod gljiva. Klasifikacija rezistentnosti (FRAC): M4.

Primena
• Jabuka – Čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inequalis); 0,2 % (20g u 10l vode). Preventivno, tokom vegetacije, pre ostvarivanja uslova za zarazu, počev od faze mišje uši.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ OPTIMIST® 80 WG se ne meša sa Bordovskom i sumporno krečnom čorbom, EC i uljnim formulacijama i insekticidima kisele reakcije (dimetoat, dihlorvos, heptenfos). Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu kompatibilnost.
→ može ispoljiti blagu fitotoksičnost („kaptanove pege“) na plodovima nekih sorti jabuke (Vinesep) ako se primenjuje u fazi precvetavanja i formiranja plodova a naročito ako se primenjuje sa preparatima na bazi sumpora. Fitotoksičan je za jabuku sorte Crveni delišes i krušku sorte Anžuj. Može biti fitotoksičan ako se na višim temperaturama meša sa preparatima na bazi dimetoata.
→ Ne koristiti ga na ukrasnom bilju, vodenim kulturama niti na biljkama gajenim u posudama. Ne koristiti ga na biljke preko zemljišta niti preko sistema za navodnjavanje.

 

Aktivna materijaKaptan 800 g/kg
FormulacijaVododisperzibilne granule (WG)
Količina primene0,2%
Utrošak vode1000 l/ha malina
KarencaJabuka 21 dan
Pakovanje200g, 1kg, 25kg

Podeli ovo sa drugima