Primena
Jabuka – za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova (Venturia inaequalis). Primenjuje se u koncentraciji od 0,20% (20 g u 10 l vode).
Primus 80 WG se primenjuje preventivno, pre sticanja uslova za zarazu. Tretiranja se izvode u vremenskim intervalima od 7 do 10 dana sve do 21 dan pred berbu. Utrošak vode: 1000 l/ha (10 l/100 m²).
Maksimalni broj tretmana u toku godine na istoj površini: 3 puta

Aktivna materijaKaptan 865 g/kg
FormulacijaVododisperzibilne granule (WG)
Količina primene0,2%
Utrošak vode600-1000 l/ha
Karencajabuka 21 dan
Pakovanje200g, 1kg, 25kg

Podeli ovo sa drugima

 
 
 

Bezbednosni list