Primena
Cornisto se koristi u usevu kukuruza posle nicanja useva, kada je kukuruz u fazi 2-8 listova
(faze 11-18 BBCH skale), a korovi u fazi 2-6 listova.
Cornisto se koristi u količini primene od 0,15-0,25 l/ha+0,5% okvašivača Atplus.

 

Aktivna materijaMezotrion 480 g/l
FormulacijaKoncentrovana suspenzija (SC)
Količina primene0,15-0,25 l/ha
Utrošak vode200-400 l/ha
Karencaobezbeđena vremenom primene
Pakovanje125ml, 250ml, 1l

Podeli ovo sa drugima

 

Bezbednosni list