Primena
Koban 600 je novi herbicid na bazi aktivne materije petoksamid koji suzbija jednogodišnje travne i širokolisne korove u početnim fazama razvoja kukuruza. Primenjuje se posle setve, a pre nicanja kukuruza ili posle nicanja do 3 razvijena lista kukuruza (faze 00-13 BBCH skale). Najbolje delovanje ispoljava kada se primeni pre nicanja ili na početku nicanja korova.

Aktivna materijapetoksamid 600 g/l
Formulacijakoncentrat za emulziju (EC)
Količina primene2 l/ha
Utrošak vode200-400 l/ha
Karencaobezbeđena vremenom primene
Pakovanje1l

Podeli ovo sa drugima

 

Bezbednosni list