Nasa SL


Totalni sistemični herbicid za suzbijanje višegodišnjih i jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova

Primena
zasadi voća i vinove loze: u količini od 2-4 l/ha (jednogodišnji korovi); 4-8 l/ha (višegodišnji korovi)

strništa: u količini 3-10 l/ha (u fazi intenzivnog porasta do faze punog cvetanja korova)

nepoljoprivredne površine: u količini 3-12 l/ha (u fazi intenzivnog porasta do faze punog cvetanja korova)

 

Aktivna materijaglifosat 480g/l
Formulacijakoncentrovani rastvor (SL)
Utrošak vode200-400 l/ha
Karencaobezbeđena vremenom primene
Pakovanje1l, 5l, 20l