Insekticidi za zaštitu od štetnih insekata u ratarstvu, povrtarstvu i voćarstvu


Akt. materija: Emamektin benzoat 9,5 g/kg
Primena: jabuka, kupus, paradajz


Akt. materija: Emamektin benzoat 9,5 g/kg
Primena: jabuka, kruška, dunja, šljiva

Aktivna materija: Pirimifos-metil 500 g/l
Primena: skladišta, duvanAktivna materija: Indoksakarb 150 g/l
Primena: vinova loza


Aktivna materija: Abamektin 18 g/l
Primena: jabuka, krompir

Aktivna materija: Hlorpirifos 500 g/l + Cipermetrin 50 g/l
Primena: jabuka, šećerna repaAktivna materija: Tiakloprid 480 g/l
Primena: krompirAktivna materija: Hlorpirifos 480 g/l
Primena: jabuka, breskva, pšenicaAktivna materija: Dimetoat 400 g/l
Primena: jabučasto, koštičavo i jagodičasto voće, ratarstvo i povrtarstvoAktivna materija: Bifentrin 100g/l
Primena: vinova loza, zasadi voća, ratarski i povrtarski usevi

Aktivna materija: Deltametrin 25 g/l
Primena: vinova loza, zasadi voća, ratarski i povrtarski usevi


Aktivna materija: Hlorpirifos 400g/l +
Binfentrin 20 g/l
Primena: šećerna repa, kupus, paprika

Aktivna materija: Milbemektin 9,3 g/l
Primena: jabuka, kruška, jagoda, malina, paradajz, paprika, plavi patlidžan 


Aktivna materija: Acetamiprid 200g/l
Primena: duvan, krompirAktivna materija: Piriproksifen 100 g/l
Primena: jabuka Aktivna materija: Cipermetrin 200 g/l
Primena: vinova loza, zasadi voća, ratarski i povrtarski usevi


Aktivna materija: Parafinsko ulje 817 g/l
Primena: jabuka, kruškaAktivna materija: Abamektin 18 g/l
Primena: kruška, malina, kupina


Aktivna materija: Diflubenzuron 480 g/l
Primena: kukuruz, jestive gljive, šumske sastojine


Aktivna materija:Tiametoksam 250 g/kg
Primena: jabuka, krompir


Aktivna materija: Imidakloprid 700 g/kg
Primena: krompir, paprika, jabukaAktivna materija: Spirodiklofen 240 g/l
Primena: jabuka