Insekticidi za zaštitu od štetnih insekata u ratarstvu, povrtarstvu i voćarstvu


Aktivna materija: Tiametoksam 240 g/l
Primena: jabuka, krompir


Akt. materija: Emamektin benzoat 250 g/l
Primena: jabuka, kupus, paradajz

Aktivna materija: Pirimifos-metil 500 g/l
Primena: skladišta, duvan


Aktivna materija: Abamektin 18 g/l
Primena: jabuka, krompir

Aktivna materija: Hlorpirifos 500 g/l + Cipermetrin 50 g/l
Primena: jabuka, šećerna repa


Aktivna materija: Diflubenzuron 480 g/l
Primena: kukuruz, jestive gljive, šumske sastojine


Aktivna materija: Tiakloprid 480 g/l
Primena: krompir

Aktivna materija: Hlorpirifos 400g/l +
Binfentrin 20 g/l
Primena: šećerna repa, kupus, paprika


Aktivna materija: Dimetoat 400 g/l
Primena: jabučasto, koštičavo i jagodičasto voće, ratarstvo i povrtarstvo


Aktivna materija: Bifentrin 100g/l
Primena: vinova loza, zasadi voća, ratarski i povrtarski usevi

Aktivna materija: Deltametrin 25 g/l
Primena: vinova loza, zasadi voća, ratarski i povrtarski usevi


Aktivna materija: Acetamiprid 200g/l
Primena: duvan, krompir


Aktivna materija: Cipermetrin 200 g/l
Primena: vinova loza, zasadi voća, ratarski i povrtarski useviAktivna materija: Abamektin 18 g/l
Primena: kruška, malina, kupina


Aktivna materija:Tiametoksam 250 g/kg
Primena: jabuka, krompirAktivna materija: Imidakloprid 700 g/kg
Primena: krompir, paprika, jabuka


Aktivna materija: Metaldehid 3%
Primena: zelena salata