Actara® 240 SC


Sistemični insekticid za suzbijanje biljnih vaši u zasadu jabuke i krompirove zlatice u krompiru

Primena
Actara® 240 SC je sistemični insekticid sa kontaktnim i utrobnim delovanjem koji se primenjuje u zasadu, odnosno usevu:

jabuke, za suzbijanje zelene jabukine vaši (Aphis pomi) i jabukine brašnaste vaši (Dysaphis plantaginea), u količini 0,3 – 0,4 l/ha,uz upotrebu 1000 – 1500 l/ha vode, tretiranjem biljaka pri prvoj pojavi štetočina;

krompiru za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), u količini 0,08 – 0,1 l/ha uz upotrebu 300-600 l/ha vode, tretiranjem od početka piljenja larvi zlatice do kraja drugog larvenog stadijuma.

 

Aktivna materijaTiametoksam (240 g/l)
FormulacijaKoncentrovana suspenzija (SC)
Utrošak vode1000-1500 l/ha (jabuka) i 300-600 l/ha (krompir)
Karenca7 dana za krompir, 21 dan za jabuku
Pakovanje100ml, 250ml