Specifičnost najranije proizvodnje je vrlo rano rasađivanje koje kreće od početka februara i traje do kraja marta. U ovom segmentu biljke se susreću sa kratkim danom, manjom količinom svetlosti, niskim noćnim temperaturama kao i velikim oscilacijama između dnevnih i noćnih temperatura. Dva sloja folije i dodatni tuneli u objektima još više smanjuju dotok svetlosti, provetravanje je otežano a uslovi za zametanje plodova su daleko od idealnih. Troškove dodatno povećeva dogrevanje objekata koje je neophodno u slučaju jakih mrazeva. Hibridi namenjeni za ovaj segment moraju pri ovakvim uslovima da opravdaju dodatno ulaganje u proizvodnju i obezbede proizvođaču tržišni kvalitet.

Corvinus F1

 • Poludeterminantan
 • Izrazito generativan hibrid
 • Odlično zametanje
 • Perfektan kvalitet ploda
 • Krupnoća 210 – 250 g
 • Visok ukupan prinos
 • Dobra transportabilnost
 • Rezistencija: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/ Va:0/Vd:0/Pi/Ma/Mi/Mj.
 • cor1
 • cor2
 • cor3
 • cor4

Magnus F1

 • Poludeterminantan
 • Namenjen specijalno za ranu proizvodnju
 • Odlično zametanje
 • Najraniji na tržištu
 • Krupnoća 200 – 220 g
 • Visoka adaptibilnost
 • Najviši prinos u prvoj berbi
 • Rezistencija: ToMV/Ff:1-5/Fol:0-1/Va/Vd/Pi/Ma/Mi/Mj.

Matias F1

 • Rani beef tip krupnih plodova
 • Odlične čvrstine i mogućnosti čuvanja
 • Privlačna sjajna crvena boja
 • Prosečna težina preko 250g
 • Do 20% viši prinos u odnosu na konkurentske hibride
 • Savršen za ranu proizvodnju do šeste cvetne grane
 • Rezistencija: TToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/ Va:0/Vd:0/Pi/Ma/Mi/Mj.