Vreme primene/fenofaza Naziv patogena/ štetočine Naziv preparata Doza/koncentracija
Zaštita rasadabolesti poleganja rasadanull
     +
null
0,25%
    +
0,25-0,37 %
(zalivanje)
bakterioze, plamenjačanull
     ili
null
0,2%

0,3%
tresetne muve,
buvači, biljne vaši, stenice
null0,05%
Pre rasađivanjazemljišne štetočinenull1,5-2 l/ha
(inkorporacija)
Nakon rasađivanjaplamenjača i crna pegavostnull0,75 l/ha
tripsi, grinjenull
     ili
null

0,75 l/ha
veliki i mali kupusar, buvači, lisne vašinull1,5 l/ha
10-15 dana nakon rasađivanjaširokolisni korovinull1 kg/ha
Formiranje rozetekupusar, buvači,
stenice, lisne sovice
null0,15-0,3 l/ha
plamenjača, crna pegavostnull2-2,5 kg/ha
grinje, tripsinull
     ili
null

0,75 l/ha
širokolisni korovinull1 kg/ha
uskolisni korovinull
     ili
null
1-1,5l/ha

0,8-2l/ha
(kada su korovi u fazi 4-5 listova)
Formiranje glavicebakterioze, crna pegavostnull
     +
null
2-3 kg/ha
    +
2-2,5 kg/ha
plamenjačanull
     +
null
0,5 l/ha

    +
250 g/ha
biljne vašinull0,25-0,4 kg/ha
sovice i kupusarinull1,5 kg/ha
truleži, crna pegavost,
bela pegavost
null0,5 l/ha


Preuzmite plan zaštite kupusa


podeli ovo sa drugima