Vreme tretiranjaNaziv patogena/ štetočine Naziv preparata Koncentracija primene
Prvo prolećno tretiranje,
bubrenje pupoljaka
Didimela,
Sušenje lastara,
Antraknoza
null
     ili
null
     +
Preparat na bazi mineralnog ulja
     +
null
0,3%

0,35%
0,03-0,05%
Prezimljavajuće forme štetočina
(biljne vaši, eriofidne grinje)
Drugo prolećno tretiranje,
tokom početka
listanja
Didimela,
Antraknoza

null
     ili
null

     +
null
0,3%

0,35%


0,03%
Vaš maline, Mušica maline, Cvetojed maline, Malinina buba
Treće prolećno
tretiranje, pred jasno
izdvajanje cvetnih
pupoljka
(bočni lastari
dužine 10-15 cm)
Didimela
Siva trulež plodova
Rđa maline

null
     +
null

     +
null
0,075%

0,2%


0,13%
Biljne vaši, Cvetojed maline, Mušica maline
Eriofidna grinja listanull
     ili
null
0,1%
Četvrto prolećno tretiranje,
neposredno pre
cvetanja
Siva trulež plodova, Didimela, Rđanull
     ili
Switch 62,5 WG
     ili
null
     +
null
0,04%

0,08%

0,2%


0,075%
Malinina buba, Cvetojed maline, Mušica malinenull0,03%
Dve nedelje pre berbeSiva trulež plodova
Didimela
null
     +
null
0,04%

0,075%
Sedam dana pre berbeSiva trulež plodovaSwitch 62,5 WG
     ili
Teldor 500 SC
0,08%

0,1 - 0,15%
Nakon berbeDidimela, Rđa, Sušenje lastaranull
     +
null
0,075%

0,25%
Muva galicanull0,035%
Eriofidna grinja listanull
     ili
null
0,1%
Tretiranje pre opadanja lišćaDidimela, Sušenje lastaranull
     ili
null
0,3%

0,35%
Suzbijanje korovaDessicash SL ili Didikvat: 2-3 l/ha kada su korovi 15-20 cm visine (uskolisni i širokolisni)
Quick EC ili Lector Super: 2 l/ha (uskolisni korovi)
Tomigan: 1/ha (poponac)


Preuzmite plan zaštite maline


podeli ovo sa drugima