Vreme primene Korovi / štetočine Naziv preparata Količina primene
Posle setve,
a pre nicanja useva
jednogodišnji širokolisni korovinull0,5 kg/ha
Posle nicanja useva
do faze 2-3 trolista
jednogodišnji širokolisni korovinull
     +
Harmony 75 WG
1-1,2 l/ha
   +
8 g/ha
Posle nicanja useva,
kada su korovi 3-5 listova
jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovinull
     ili
null
1-4 l/ha

0,8-2 l/ha
Tokom vegetacijefitofagne grinjenull
     ili
Ortus 5 SC
0,75 l/ha

0,1 %
Dve nedelje pre žetvedesikacijanull
     ili
null
2,5-3,5 l/ha

3,5-4,5 l/ha


Preuzmite plan zaštite soje


podeli ovo sa drugima