Slide
BLACKJAK
Više informacija
 

Delovanje
Primenjen preko zemljišta, preparat BLACKJAK poboljšava kvalitet zemljišta, pogotovo kvalitet glinovitih i peskovitih zemljišta. Smanjuje salinitet zemljišta, pospešuje mikrobiološku aktivnost u rizosferi korena i obrazovanje helatnih jedinjenja, stimuliše porast sekudarnog korenovog sistema, što sve rezultira povećanjem sadržaja dostupnih hranljivih elemenata. Pospešuje otpornost biljaka na sušu. Preparat takođe povećava propustljivost ćelijskih membrana i tako olakšava usvajanje hranljivih elemenata i drugih korisnih materija, zbog čega se preporučuje kombinovanje sa folijarnim đubrivima i stimulatorima rasta.

Način primene
Preparat se primenjuje u početnim fazama vegetacije u svim usevima i zasadima, na svim tipovima zemljišta, u polju i zatvorenom prostoru, a naročito pri presađivanju biljaka. Primenjuje se samostalno ili u kombinaciji sa đubrivima, stimulatorima rasta (giberelinska kiselina, aminokiseline i sl.) i sredstvima za zaštitu bilja.

Priprema rastvora za prskanje: Dobro promućkati sadržaj ambalaže pre sipanja u rezervoar prskalice! Rezervoar prskalice napuniti 1/2 količine vode, a zatim uz neprekidno mešanje dodati odmerenu količinu preparata. Dopuniti vodom uz mešanje do punog rezervoara. U slučaju mešanja sa drugim preparatima, u rezervoar prskalice uvek prvo dodati preparat.

Preporuke i napomene vezane za primenu

· Mogućnost mešanja sa drugim preparatima: Preparat je kompatibilan sa većinom sredstava za ishranu i zaštitu bilja, ali pre mešanja različitih preparata uvek treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. Obratiti posebnu pažnju pri mešanju sa preparatima na bazi sumpora i bakra, jer preparat povećava apsorpciju spreja rastvora od strane biljaka, što pri višim dozama primene sumpora i bakra može dovesti pojave fitotoksičnosti.

· Skladištenje i rok upotrebe: Preparat skladištiti u originalnom, dobro zatvorenom pakovanju, na temperaturi 0 – 40 ºC, dalje od dejstva direktne sunčeve svetlosti, odvojeno od hrane, pića i stočne hrane i van domašaja dece. Prodaja je dozvoljena samo u originalnom pakovanju proizvođača. Pod takvim uslovima skladištenja, proizvod se može upotrebljavati 2 godine.

Image


Podeli ovo sa drugima