Preventivni fungicid za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krompira i paradajza

Primena
Ranman® Topje snažna kombinacija aktivne materije cijazofamid i specijalnih ađuvanata. Odličan fungicid u suzbijanju prouzrokovača plamenjače krompira, paradajza, krastavca i bostana. Cijazofamid kao aktivna materija ima jedinstven mehanizam delovanja, čime predstavlja najbolji alat u antirezistentnoj strategiji. Ranman Top je najbolji preventivni fungicid za zaštitu novog porasta. Sa inovativnom TOP formulacijom ravnomerno se raspoređuje na površini lista i stabla kreirajući idealan zaštitni film. Ranman Top ima odličnu efikasnost u svim vremenskim uslovima i odličnu otpornost od spiranja kišom.

 

Aktivna materijacijazofamid 160g/l
Formulacijakoncentrovana suspenzija (SC)
Količina primene0,5 l/ha
Karenca3 dana paradajz, 7 dana krompir
Pakovanje50ml, 500ml, 1l

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.