Delovanje
TOREADOR® 500 SC је kontaktni, protektivni fungicid širokog spektra delovanja. Zbog nespecifičnog delovanja ovog fungicida, fitopatogene gljive ne mogu da razviju rezistentnost. Klasifikacija rezistentnosti (FRAC): M5

Primena
Šećerna repa:
– Siva pegavost lišća (Cercospora beticola); 3 l/ha, po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje obolenja.
Paradajz*: 
– Plamenjača (Phytophthora infestans), Crna pegavost (Alternaria solani); 3 l/ha, preventivno, pre pojave simptoma
  *u postupku registracije

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Interval izmedju dva tretmana je do 7-12 dana
→ Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini je 3 puta.

Aktivna materijaHlorotalonil 500 g/l
FormulacijaKoncentrovana suspenzija (SC)
Utrošak vodeŠećerna repa: 200-400 l/ha
Paradajz: 400-600 l/ha
Karenca21 dan
Pakovanje250 ml, 1 l


Podeli ovo sa drugima

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.