Delovanje
BRAZDA je selektivni, translokacioni herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea. Korovi ga usvajaju preko lista i korena. Svoj mehanizam delovanja ispoljava putem inhibicije enzima acetolaktat sintetaze (ALS). Klasifkacija rezistentnosti (HRAC): B.

Primena
Pšenica:
- 15-25 g/ha + 0,1 % okvašivača Megatron 90, od faze trećeg lista pa do formiranja drugog kolenca pšenice, a kada su korovi do 6 listova

Preporuke i napomene vezane za primenu
→  Može se može mešati sa herbicidima na bazi 2,4 D, furoksipir – meptila.
→  Ne sme se upotrebljavati na kraškim i slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa), zbog ispirljivosti

Aktivna materijaTribenuron-metil 750 g/kg
FormulacijaVododisperzibilne granule (WG)
Utrošak vodePšenica 200-400 l/ha
KarencaObezbeđena vremenom primene
Pakovanje30 gPodeli ovo sa drugima

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.