Dessicash 20% SL


Neselektivni, totalni herbicid-desikant, za desikaciju soje i suncokreta i za suzbijanje korova u zasadima vinove loze.

Primena
Dessicash® 20% SL je neselektivni kontaktni herbicid koji se primenjuje za desikaciju, tj. isušivanje suncokreta i soje, kao i za suzbijanje korova u zasadima vinove loze. Primenjuje se kada je usev u fazi tehnološke zrelosti (faze 86-89 BBCH skale), u količini primene od 2,5-3,5 l/ha (25-35 ml/100m²).

 

Aktivna materijaDikvat-dibromid 374 g/l (dikvat 200 g/l)
Formulacijakoncentrovani rastvor (SL)
Količina primene2,5-3,5 l/ha
Utrošak vode200-400 l/ha
Karencaobezbeđena vremenom primene
Pakovanje300ml, 1l, 5l

Podeli ovo sa drugima

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.