Selektivni kontaktni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u povrtarstvu

Primena
Lentagran se primenjuje u kupusu 2 nedelje nakon rasađivanja, a kada su korovi u početnim fazama porasta. Ako se primenjuje u split aplikaciji, drugi tretman obaviti 2 nedelje nakon prvog, odnosno kada dođe do novog nicanja korova.

 

Aktivna materijapiridat 450 g/kg
Formulacijakvašljivi prašak (WP)
Količina primene2 kg/ha
Utrošak vode300-400 l/ha
Karenca42 dana za kupus
Pakovanje200g, 1kg

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.