Delovanje
MAZA® je selektivni, translokacioni herbicid kojeg korovi absorbuju korenom i listom. Inhibira biosintezu karotenoida, što dovodi do izbeljivanja korova, nekroze, a brzo i do potpunog propadanja korova. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): F2.

Primena
Kukuruz:
- 0,15-0,25 l/ha (1,5-2,5 ml na 100 m²) + 0,1 l/ha okvašivača Cyrasil®, posle nicanja useva, kada je kukuruz u fazi 2 do 8 listova (faze 11-18 BBCH skale), a kada su korovi u fazi do 2 do 6 listova.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Zbog proširenja spektra delovanja na uskolisne korove, može se mešati sa herbicidima Rincor® ili Vesticor® 40 SC.
MAZA® poseduje odlično zemljišno delovanje, čime se sprečava nicanje novih korova duži vremenski period.

Aktivna materijaMezotrion 480 g/l
FormulacijaKoncentrovana suspenzija (SC)
Utrošak vode200-400 l/ha
KarencaObezbeđena vremenom primene
Pakovanje125ml, 250ml, 1lPodeli ovo sa drugima

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.