Delovanje
RUGBY® 15-SL je totalni (neselektivni) herbicid iz hemijske grupe fosfonata. Biljke ga usvajaju folijarno, preko svih zelenih delova. RUGBY® 15-SL svoj mehanizam delovanja ispoljava putem inhibicije glutamin-sintetaze, usled čega dolazi do sprečavanja procesa fotosinteze. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): H

Primena
Zasadi voća i vinogradi:
- 4,5 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova, kada su korovi u fazi intenzivnog porasta.
- 7,5 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova (u split aplikaciji), kada su korovi u fazi intenzivnog porasta.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Sprečiti zanošenje preparata na zelene delove voćaka i vinove loze.
RUGBY® 15-SL deluje samo na zelene delove biljaka, tako da se može koristiti posle prve godine vegetacije, kada su stabla odrvenela.
→ Ne primenjivati kada je korov vlažan od kiše i rose.
→ Prilikom tretiranja treba poštovati vodozaštitne zone.

Aktivna materijaGlufosinat-amonijum 150 g/l
FormulacijaKoncentrovani rastvor (SL)
Utrošak vode200-400 l/ha
Karenca21 dan
Pakovanje300 ml, 1 lPodeli ovo sa drugima

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.