Delovanje
OVITEX® deluje kontaktno, sprečavajući respiraciju, na sve razvojne stadijume kod insekata i grinja. Koristi se za zaštitu jabučastog voća (jabuka i kruška) od širokog spektra štetočina.

Primena
Jabuka:
– Štitaste vaši (Qudraspidiotus perniciosus, Pseudaulacaspis pentagona, Sphaerolecanium prunastri, Parlatoria oleae, Lepidosaphes ulmi), Grinje (Tetranychus urticae, Panonychus ulmi, Bryobia rubrioculus) Jabukina krvava vaš (Eryiosoma lanigerum), Jabukina zelena vaš (Aphis pomi), Brašnasta jabukina i kruškina vaš (Dysaphis pyri, D.plantaginea), Savijač pupoljka (Archips rosanus, A.podanus); 20 l/ha, tretiranje do početka cvetanja, dok su još prisutna zimska jaja.
Kruška:
– Kruškina buva (Psylla pyri i Cacopsylla pyri); 20 l/ha, tretiranje do početka cvetanja, kada se javlja prva generacija.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Može se mešati sa preparatima na bazi bakra Kocide® 2000, Neoram® 37,5 WG.
→ Ne sme se mešati sa sumpornim preparatima.
→ Potrebno je da stabla budu detaljno poprskana.
→ Ne korisatiti preparat kada su biljke u cvetanju ili kada je temperatura preko 32°C.
OVITEX® ne koristiti 30 dana nakon korišćenja preparata na bazi sumpora i mora proći najmanje 7 dana između korišćenja Ovitex-a i preparata na bazi kaptana, folpeta i ditianona.
OVITEX® može da se koristi kao zimsko i letnje ulje.
→ Maksimalan broj tretiranja u toku godine je: 1 put za jabuku, 2 puta za krušku.

Aktivna materijaParafinsko ulje 817 g/l
FormulacijaKoncentrat za emulziju (ЕC)
Utrošak vode1000-1500 l/ha
KarencaObezbeđena vremenom primene
Pakovanje1 l, 10 lPodeli ovo sa drugima

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.