Insekticid za suzbijanje štetnih grinja i insekata u zasadu kruške, maline i kupine

Primena
Romectin 18 EC je insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje štetnih grinja i insekata (Panonychus ulmi-crvena voćna grinja i Psylla piri – kruškina buva).

Primenjuje se u vreme masovnog piljenja larvi,tokom vegetacije, posle opadanja kruničnih listića (BBCH 69) odnosno od fenofaze precvetavanja. U krušci je optimalan momenat primene nakon cvetanja kada suzbija i kruškine grinje. Najkasnija primena je kraj maja početak juna.

Primenjuje se uz dodatak mineralnog ulja ili okvašivača u koncentraciji 0,1% + 0,25-0,3% mineralno ulje (10 ml + 0,3% u 10 litra vode). Utrošak vode po hektaru 1000 litara.

Izbegavati primenu na temperaturama preko 28 C. Maksimalan broj tretmana tokom vegetacije 2 puta sa razmakom između tretiranja 8-10 dana.

Dobro se meša sa većinom pesticida i folijarnih đubriva. Ne meša se sa preparatima na bazi kaptana,bakra i sumpora kao i sa preparatima sa kiselom i alkalnom reakcijom.

Aktivna materijaAbamektin 18 g/l
Formulacijakoncentrat za emulziju (EC)
Količina primenekruška, malina, kupina 0,05%-0,075%
(0,5-0,75l/ha)
Utrošak vode600-1000 l/ha (kruška), 300-600 l/ha (malina, kupina)
Karenca14 dana kruška, 7 dana malina i kupina
Pakovanje100ml, 1l

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.