Delovanje
ROVEX SUPER je insekticid sa dve aktivne materije sa različitim mehanizmom delovanja. Hlorpirifos spada u hemijsku grupu organofosfata i inhibira acetilholion esterazu (AchE), što izaziva akumuliranje acetilholina, a zatim i stopiranje prenosa nervnih impulsa što rezultira tremorom, paralizom i ugunućem. Bifentrin je predstavnik piretroida, deluje tako što blokira transport Na jona kroz membranu nervnih ćelija, a time i paralizu i uginuće insekata. Klasifikacija rezistentnosti (FRAC): 1B; 3.

Primena
Ukrasno bilje, hrizantema:
– Zelena vaš (Myzus pesrsicae), bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariorum) 0,1% (10 ml u 10 l vode), na početku formiranja kolonija vaši i pri pojavi prvih imaga.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Može se veoma uspešno koristiti u suzbijanju biljnih vašiju i bele leptiraste vaši u povrtarskim usevima.
→ Odlično deluje na zemljišne štetočine koje se javljaju u proizvodnji povrća, šećerne repe i jagodičastog voća.
→ Ne sme se mešati sa preparatima alkalne reakcije, kao što je Bordovska čorba.
→ A.m. hlorpirifos može biti toksičan za ruže.
→ Maksimalan broj tretiranja u toku godine je 1 put.

Aktivna materijaHlorpirifos 400 g/l; Bifentrin 20 g/l
FormulacijaKoncentrat za emulziju (EC)
Utrošak vode500 l/ha
Karencanije od zanačaja
Pakovanje1 lPodeli ovo sa drugima

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.