Delovanje
Skener 25 WG je insekticid na bazi aktivne materije tiametoksam koja pripada hemijskoj klasi neonikotinoida. Ima odlično translaminarno kretanje i transportuje se kroz biljku akropetalno ksilemom. Poseduje kontakno i digestivno delovanje na štetne insekte. Kao antagonist nikotin acetil holin receptora u centralnom nervnom sistemu, dovodi do prekida pravilnog prenosa signala u nervnim ćelijama. Klasifikacija rezistentnosti (IRAC): 4A.

Primena
• Jabuka – Zelena jabukina vaš (Aphis pomi); 0,02 % (2 g u 10 l vode). Pri pojavi prvih kolonija lisnih vaši, a posle cvetanja jabuke.
• Krompir – Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata); 70 g/ha. Od početka piljenja larvi zlatice do kraja drugog larvenog stadijuma.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Usled moguće pojave rezistentnosti biljnih vašiju na tiametoksam i ukrštene rezistentnosti na jedinjenja sličnog mehanizma delovanja, ne primenjivati ovo sredstvo više od dva puta tokom vegetacije i ne primenjivati alternativno preparate iz grupe neonikotinoida (tiakloprid, acetamiprid, imidakloprid i dr.).
→ Zbog visoke toksičnosti na pčele, ne primenjivati ovo sredstvo za zaštitu bilja u vreme cvetanja jabuke.

 

Aktivna materijaTiametoksam 250 g/kg
FormulacijaVododisperzibilne granule (WG)
Utrošak vodeJabuka 600 - 1000 l/ha
Krompir 200 - 400 l/ha
Karenca21 dan jabuka
14 dana krompir
Pakovanje4g, 40g, 100g, 400g

Podeli ovo sa drugima

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.