Marquette F1


Marquette F1 je novi luk namenjen za dugo skladištenje. Daje visok i pouzdan prinos. Dužina vegetacije je oko 115 dana. Pogodan za mehaničko vađenje i podnosi lager do 7 meseci. Biljka je izuzetno bujna sa vrlo jakim korenovim sistemom. Glavice su ujednačene, tankog vrata, okruglog oblika sa odličnim razvojem ljuske tokom skladištenja.

Rezistencija: FBR, PRR

Podeli ovo sa drugima

  • mar1
  • mar2
  • mar3