Tobia F1


Tobia F1 je Seminisov hibrid vrhunskog kvaliteta bez premca u segmentu za kiseljenje. Glavice su okrugle, krupnoće 5-7kg, tankih listova, kratkog korena i ujednačene. Dužina vegetacije je ispod 100 dana a preporučen sklop je 25000-35000 bilj./ha. Tobia F1 poseduje i odličnu sposobnost održavanja na polju nakon sazrevanja koja iznosi do 30 dana.

Rezistencija: Fusarium

Podeli ovo sa drugima

  • Tob2
  • Tob1