Alfred F1

Alfred F1 je rani hibrid paradajza namenjen za celogodišnju proizvodnju. Zbog svoje izuzetne adaptibilnosti posebno se dobro pokazao u drugoj setvi gde daje odličan prinos i kvalitet u uslovima otežanog zametanja, a kasnije i slabijeg osvetljenja i nižih temperatura. Biljke su snažne, vrlo kratkih internodija. Plodovi su težine od 180 – 220g, lepe crvene boje, otporni na pucanje i pogodni za dugo skladištenje bez gubitka na kvalitetu. Podjednako se uspešno gaji i u zemlji i u supstratu.

Rezistencija: ToMV,Ff:1-5,Fol:0,1,For,Va,Vd,Ma,Mi,Mj,Si

Podeli ovo sa drugima

  • alf2
  • alf4
  • alf3