Novi indeterminantni hibrid paradajza, krupnih plodova sa odličnom tolerancijom na bolesti

• Beef tip paradajza, prosečna težine ploda: 200-240g
• Biljka kratkih internodija, pogodna za proizvodnju i u nižim objektima
• Odlična ujednačenost plodova, dobra transportabilnost
• Podjednako dobri rezultati i u ranoj i u jesenjoj proizvodnji, dobro zametanje pri visokim temperaturama

Rezistencija:
HR: ToMV:0-2/ToTV/TSWV/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0
IR:  Ma/Mi/Mj