Corvinus F1


Corvinus je novi poludeterminantni hibrid koji je zbog svoje brizine i adaptibilnosti pogodan kako za najraniju proizvodnju, tako i za drugu setvu. Plodovi su odličnog kvaliteta, dobre transportabilnosti, i bez problema postiže krupnoću preko 200g. Ovo je generativan hibrid sa dobrim zametanjem u ranim prolećnim uslovima, a takođe i u uslovima visokih letnjih temperatura. Izuzetno brzo postiže pun prinos i daje mogućnost proizvođačima da ga kombinuju sa drugim usevima u istoj proizvodnoj sezoni.

Rezistencija:
HR: ToMV/Ff:1-5/Fol:0-1/Va/Vd
IR: Ma/Mi/Mj

  • cor6
  • cor2
  • cor4
  • cor3
  • cor1