Image

   Agrobiovit je kompleksan mikrobiološki preparat za primenu u svim ratarskim, povrtarskim i voćnim kulturama, vinovoj lozi, ukrasnom bilju i drveću


» Direktno stimuliše intenzivan razvoj i korena i nadzemnog dela biljke.
» Preventivnom primenom sprečava trulež korena.
» Utiče na razgradnju biljnih ostataka - povećava plodnost zemljišta.
» Revitalizuje mikrobiološki sastav zemljišta tako što direktno utiče na smanjenje patogena.
» Poboljšava prirodni imunitet biljaka, kako na patogene, tako i na razne oblike stresa.
» Poboljšava biodegradaciju pesticida, smanjuje uticaj njihovih ostataka i sprečava aleopatiju.
» Najbolja efikasnost dobija se redovnom upotrebom Agrobiovita u preporučenim fazama razvoja.

Image

SASTAV:
Pseudomonas fluorescens 4,0 x 107 ćelija/g - rizobakterija koja stimuliše rast korena, što direkno utiče na vegetativni porast biljke, smanjuje uticaj patogenih mikroorganizama, sintetizuje biljne hormone rasta i podstiče prirodnu otpornost na bolesti.
Bradyrhizobium yaponicum 4,0 x 107 ćelija/g - azotofiksirajuća bakterija.
Trichoderma viride 4,0 x 107 ćelija/g - gljiva koja se koristi u tretmanu semena i u tretmanu zemljišta kao biofungicid za suzbijanje bolesti uzrokovanih patogenim gljivicama, kao što su Rhizoctonia spp., Pythium spp. ili Fusarium spp.TRETMAN SEMENA:
Za tretiranje 1 tone semena rastvoriti 200g Agrobiovita-a u 10l vode.

KOMPATIBILNOST:
- Agrobiovit se može mešati sa herbicidima i insekticidima.
- Može se mešati i sa đubrivima, uz ograničenje da ukupan sadržaj azotnih đubriva u rastvoru ne sme da bude preko 15%.