Image

Visoko prinosna sorta pšenice odličnih karakteristika

Maurizio je nova sorta pšenice sa savršenom kombinacijom prinosa, kvaliteta i otpornosti na bolesti. Premium kvalitet zrna čini je idealnom za mlinsku i pekarsku industriju. Tolerantna na stres i vrlo stabilna u proizvodnji, sa visokom otpornosti na žutu rđu i pepelnicu pšenice.
Izuzetno brz porast i odlično bokorenje garantuju visok prinos koji u kombinaciji sa ranostasnošću svrstava Maurizio u klasu za sebe. Za postizanje maksimalnih prinosa ispoštovati optimalnu agrotehniku. Sorta Maurizio i u nepovoljnim godinama za proizvodnju pšenice ispoljava svoj najviši genetski potencijal (prinos/hektolitar/proteini). U proizvodnji je opravdala sva očekivanja i sigurno zavređuje pažnju čak i najzahtevnijih proizvođača.

Setvena norma:  200 - 220 kg/ha

Image
Image

  • Ranostasnost u kombinaciji sa visokim prinosom
  • Otpornost na žutu rđu i pepelnicu
  • Otpornost na poleganje
  • Sirovi proteini 14,1%
  • Kvalitetna grupa B1

 

Image