Fungicidi za zaštitu od prouzrokovača biljnih bolesti u ratarstvu, povrtarstvu i voćarstvu


Sistemični fungicid
Aktivna materija: Azoksistrobin 200 g/l + Ciprokonazol 80 g/l
Primena: pšenica, šećerna repaLokal-sistemični fungicid
Aktivna materija: Cimoksanil 60 g/kg + Bakar hidroksid 461 g/kg
Primena: krompir, paradajz, vinova loza


Sistemični fungicid
Aktivna materija: Pirimetanil 400 g/l
Primena: vinova loza


Sistemični fungicid
Aktivna materija: Ciprodinil 750 g/kg
Primena: jabukaSistemični folijarni fungicid
Aktivna materija: Ciprodinil 375 g/kg + Fludioksonil 250 g/kg
Primena: vinova loza, malinaLokal sistemični fungicid
Aktivna materija: Azoksistrobin 250 g/l
Primena: krompir, malinaNesistemični fungicid
Aktivna materija: Fludioksonil 225 g/l
Primena: jabukaSistemični fungicid
Aktivna materija: Fosetil aluminijum 800 g/kg
Primena: Jabučasto voće (jabuka, kruška)Protektivni i kurativni fungicid
Aktivna materija: Ditianon 700 g/kg
Primena: jabuka, vinova loza


Sistemični fungicid
Aktivna materija: Boskalid 267 g/kg + piraklostrobin 67 g/kg
Primena: malina, višnjaNesistemični fungicid
Aktivna materija: Metiram 700 g/kg
Primena: jabukaSistemični fungicid
Aktivna materija: Tebukonazol 250 g/l
Primena: breskvaKontaktni fungicid
Aktivna materija: Mankozeb 800 g/kg
Primena: vinova loza, krompir, jabučasto i koštičavo voće


Kontaktni fungicid
Aktivna materija: Kaptan 865 g/kg
Primena: jabukaSistemični fungicid
Aktivna materija:
Propamokarb-hidrohlorid 722 g/l
Primena: krastavac, paradajz, paprikaKontaktni i sistemični fungicid
Aktivna materija: Mankozeb 640 g/kg + Metalaksil 80 g/kg
Primena: malina, krompir, paradajz

Nesistemični fungicid
Aktivna materija: Mankozeb 750g/kg
Primena: krompir, jabuka, paradajz


Preventivni i kurativni fungicid
Aktivna materija: Penkonazol 100 g/l
Primena: vinova loza


Biološki fungicid
Aktivna materija: ulje čajnog drveta
Primena: voće, povrće, v. loza


Sistemični fungicid
Aktivna materija: Difenokonazol 250 g/l
Primena: jabukaPreventivni fungicid
Aktivna materija: Fluazinam 500 g/l
Primena: jbuka, krompir, jagoda, malina