Fungicidi za zaštitu od prouzrokovača biljnih bolesti u ratarstvu, povrtarstvu i voćarstvu


Sistemični fungicid
Aktivna materija: Azoksistrobin 200 g/l + Ciprokonazol 80 g/l
Primena: pšenica, šećerna repa


Lokal sistemični fungicid
Aktivna materija: Azoksistrobin 250 g/l
Primena: malina, vinova lozaNesistemični fungicid
Aktivna materija: Cimoksanil 60 g/kg + Bakar hidroksid 461 g/kg
Primena: krompir, paradajz, vinova loza

Sistemični fungicid
Aktivna materija: Pirimetanil 400 g/l
Primena: vinova loza


Sistemični fungicid
Aktivna materija: Ciprodinil 750 g/kg
Primena: jabuka


Sistemični fungicid
Aktivna materija: Ciprokonazol 80 g/l + Azoksistrobin 200 g/l
Primena: pšenica, ječam


Kontaktni i lokalno sistemični fungicid
Aktivna materija: Cimoksanil 60 g/kg + bakar-hidroksid 250 g/kg
Primena: paradajz, vinova loza, krompir

Sistemični fungicid
Aktivna materija: Cimoksanil 450 g/kg
Primena: krompirSistemični folijarni fungicid
Aktivna materija: Ciprodinil 375 g/kg + Fludioksonil 250 g/kg
Primena: vinova loza, malinaLokal sistemični fungicid
Aktivna materija: Azoksistrobin 250 g/l
Primena: krompir, malinaNesistemični fungicid
Aktivna materija: Fludioksonil 225 g/l
Primena: jabuka

Nesistemični fungicid
Aktivna materija: Ciram 750 g/kg
Primena: vinova loza, jabučasto i koštičavo voće, povrće, cvećeSistemični fungicid
Aktivna materija: Fosetil aluminijum 800 g/kg
Primena: Jabučasto voće (jabuka, kruška)

Sistemični fungicid
Aktivna materija: Fosetil aluminijum 800 g/kg
Primena: krastavacProtektivni i kurativni fungicid
Aktivna materija: Ditianon 700 g/kg
Primena: jabuka, vinova lozaKontaktni protektivni fungicid i baktericid
Aktivna materija: Bakar-hidroksid 53,8%
Primena: paradajz, vinova loza, jabuka, breskva


Sistemični fungicid
Aktivna materija: Boskalid 267 g/kg + piraklostrobin 67 g/kg
Primena: malina, višnja


Kontaktni protektivni fungicid i baktericid
Aktivna materija: Bakar (Cu) iz bakar-oksihlorida 375 g/kg
Primena: vinova lozaSistemični fungicid
Aktivna materija: Tebukonazol 250 g/l
Primena: breskvaKontaktni fungicid
Aktivna materija: Mankozeb 800 g/kg
Primena: vinova loza, krompir, jabučasto i koštičavo voćeKontaktni fungicid
Aktivna materija: Kaptan 865 g/kg
Primena: jabuka

Aktivna materija: Mankozeb 680 g/kg + cimoksanil 45 g/kg
Primena: krompir, vinova lozaSistemični fungicid
Aktivna materija:Tiofanat – metil 450 g/l
Primena: višnja


Aktivna materija: Cijazofamid 160 g/l
Primena: krompir, paradajz, krastavac, paradajz, bostan


Sistemični fungicid
Aktivna materija: 
Propamokarb-hidrohlorid 722 g/l
Primena: krastavac, paradajz, paprikaSistemični fungicid
Aktivna materija: Difenokonazol 250 g/l
Primena: jabuka, kruška, krompir

Sistemični fungicid
Aktivna materija: Dimetomorf 90 g/kg + mankozeb 600 g/kg
Primena: krompir, paradajz, krastavac, v. lozaKontaktni i sistemični fungicid
Aktivna materija: Mankozeb 640 g/kg + Metalaksil 80 g/kg
Primena: malina, krompir, paradajz


Sistemični, protektivni i kurativni fungicid
Aktivna materija: Tebukonazol 250 g/l
Primena: vinova loza


Sistemični, preventivni i kurativni fungicid
Aktivna materija: Propikonazol 250 g/l
Primena: vinova loza

Nesistemični fungicid
Aktivna materija: Mankozeb 750g/kg
Primena: krompir, jabuka, paradajz


Preventivni i kurativni fungicid
Aktivna materija: Penkonazol 100 g/l
Primena: vinova loza


Preventivni i kuratvni fungicid
Aktivna materija: Penkonazol 100 g/l
Primena: jabuka, vinova lozaKontaktni fungicid
Aktivna materija: Hlorotalonil 500 g/l
Primena: šećerna repa, paradajz

Aktivna materija: Valifenalat 60 g/kg + Mankozeb 600 g/kg
Primena: krastavac, krompir, vinova lozaAktivna materija: Valifenalat 60 g/kg; bakar oksihlorid 150 g/kg; bakar hidroksid 150 g/kg
Primena: vinova loza, paradajz, plavi patlidžanSistemični fungicid
Aktivna materija: Difenokonazol 250 g/l
Primena: jabuka


Preventivni fungicid
Aktivna materija: Fluazinam 500 g/l
Primena: jbuka, krompir, jagoda, malina


Biološki fungicid
Aktivna materija: ulje čajnog drveta
Primena: voće, povrće, v. loza