Delovanje
CIMOZATE M je kontaktni i lokalno sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i anti-sporulacionim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola). CIMOZATE M® je kombinacija dve aktivne materije sa različitim načinom delovanja. Cimoksanil brzo prodire u listove i uništava patogene u toku prve polovine inkubacionog perioda. Poseduje preventivne, kurativne i anti-sporulacione osobine. Mankozeb ima preventivno kontaktno delovanje sa produženim efektima. On stvara zaštitni sloj na površini biljke i sprečava pojavu infekcije. Klasifikacija rezistentnosti (FRAC): Cimoksanil 27; Mankozeb M3

Primena
Vinova Loza:
- 0,3% (30 g u 10 l vode)
, za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola); preventivno, najkasnije po pojavi prvih simptoma (BBCH 53-83).

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ ne sme se mešati sa proizvodima alkalne reakcije (Bordovska čorba) i insekticidima kisele reakcije.
→ ukoliko je CIMOZATE M primenjen prema preporukama datim u ovom uputstvu za upotrebu i u preporučenim količinama, proizvod nije fitotoksičan.
→ Maksimalan broj tretiranja u toku godine je 4 puta.

Aktivna materijaCimoksanil 40 g/kg
Mankozeb 400 g/kg
FormulacijaKvašljivi prašak (WP)
Utrošak vode500-1000 l/ha
KarencaStone sorte vinove loze: 21 dan
Vinske sorte vinove loze: 42 dana
Pakovanje30 g, 300 g, 1 kg, 25 kgImage

Podeli ovo sa drugima

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.