Delovanje
MARKIZ® WG je fungicid na bazi dve aktivne materije, boskalida i piraklostrobina, koje deluju na inhibiciju disanja kod fitopatogenih gljiva. Boskalid spada u grupu karboksamida (SDHI fungicid – inhibitor sukcinatdehidrogenaze), a piraklostrobin pripada grupi strobilurina i deluje kao inhibitor respiracije QoL fungicid. Klasifikacija rezistentnosti (FRAC): boskalid 7, piraklostrobin 11.

Primena
Malina:
– Siva trulež (Botrytis cinerea); 1,5 kg/ha, preventivno, od početka cvetanja do početka zrenja plodova (BBCH skale 65-87).
Višnja*:
– Sušenje cvetova, rodnih grančica i mrke truleži (Monilia laxa); 0,6-0,75 kg/ha, od početka cvetanja do faze precvetavanja.
    * u postupku registracija

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Može se mešati sa preparatima na bazi: sumpora, mankozeba, ditianona, bakar-oksihlorida, hlorotalonila, iprodiona, cimoksanila.
→ Ne sme se mešati sa preparatima na bazi: cipermetrina, hlorpirifosa, fosetil-Al, dimetoata i dodina.
→ Maksimalan broj tretiranja u toku godine je 2 puta.

Aktivna materijaBoskalid 267 g/kg + piraklostrobin 67 g/kg
FormulacijaVododisperzibilne granule (WG)
Utrošak vodeMalina: 500-700 l/ha
Višnja: 600-1000 l/ha
KarencaMalina - 7 dana
Višnja - 14 dana
Pakovanje8 g, 30 g, 100 g, 500 gPodeli ovo sa drugima

nformacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.