Delovanje
BOTUS SC 400 je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem iz hemijske grupe anilinopirimidina. Deluje tako što inhibira biosintezu metionina, čime sprečava stvaranje proteina i deobu ćelija. Klasifikacija rezistentnosti (FRAC): 9.

Primena
Vinova loza:
- Siva trulež (Botrytis cinerea); 2 l/ha (20 ml na 100 m²), preventivno od faze precvetavanja do šarka.
Jabuka:
- Čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inaequalis); 1 l/ha (10 ml na 100 m²), preventivno od faze precvetavanja do šarka.
Malina:
- Siva trulež (Botrytis cinerea); 2 l/ha (20 ml na 100 m²), od početka do kraja cvetanja.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Ne sme se mešati sa jedinjenjima alkalne reakcije, kao ni sa sumpornim jedinjenjima i bordovskom čorbom.
→ Pirimetanil sprečava nastanak bolesti prouzrokovanih širokim spektrom gljiva, uključujući: Alternaria spp., Botrytis cinerea, Cercospora spp., Cladosporium spp., Colletotrichum spp., Monilinia spp., Mycosphaerella spp., Penicillium spp. i Venturia spp.
→ Maksimalan broj tretiranja u toku godine je 2 puta

Aktivna materijaPirimetanil 400 g/l
FormulacijaKoncentrovana suspenzija (SC)
Količina primene2 l/ha
Utrošak vode600-1000 l/ha
KarencaVinova loza 35 dana
Pakovanje100ml, 300ml, 1l


Podeli ovo sa drugima

 

Uputstvo za primenu

Bezbednosni list

 

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.