Delovanje
AVEX C EXTRA je lokal-sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem. Predstavlja kombinaciju dve aktivne materije sa potpuno različitim mehanizmima delovanja. Cimoksanil je fungicid sa lokalno sistemičnim, kurativnim i translaminarnim delovanjem. Bakar je preventivni, kontaktni fungicid/baktericid sa nespecifičnim mehanizmom delovanja.

Primena
Krompir:
– Suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans); preventivno ili po pojavi prvih simptoma bolesti u količini od 2 kg/ha (20 g/100 m²), u fenofazama od 10 lista pa do žućenja lišća krompira (ВВСН 20-90). Minimalan period između 2 tretmana je 7 dana.
Paradajz:
– Suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans); preventivno ili po pojavi prvih simptoma bolesti u količini od 2 kg/ha (20 g/100 m²), u fenofazama od 9 listova pa sve do berbe (BBCH 19-89). Minimalan period između 2 tretmana je 7 dana.
Vinova Loza:
– Suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola); preventivno ili po pojavi prvih simptoma bolesti u količini od 2 kg/ha (20 g/100 m²), u fenofazama od 5-6 listova pa sve do 21 dan pred berbu (BBCH 15-85). Minimalan period između 2 tretmana je 7 dana.

Preporuke i napomene vezane za primenu
AVEX C EXTRA je kompatibilan sa većinom pesticida. Ne mešati sa proizvodima alkalne reakcije (Bordovska čorba) i insekticidima kisele reakcije. Ako se meša sa drugim pesticidima, poštovati dužu karencu i ograničenja otrovnijeg proizvoda. Prilikom tank-miksa, ostaviti dovoljno vremena da se svaki proizvod smeša i rastvori.
→ Maksimalan broj tretiranja u toku godine je: u usevu krompira i paradajza 5 puta, a u zasadu vinove loze 4 puta.

Aktivna materijaCIMOKSANIL 60 g/kg
BAKAR HIDROKSID 461 g/kg
FormulacijaVododisperzibilne granule (WG)
Utrošak vodeKrompir 300-500 l/ha
Vinova loza 500-1200 l/ha
Paradajz 300-1000 l/ha
KarencaKrompir, Vinova loza 21 dan
Paradajz 3 dana
Pakovanje20 g, 200 g, 1 kg 

Podeli ovo sa drugima

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.