Delovanje
FERIBOT 225 SC® je nesistemični fungicid sa dugim rezidualnim delovanjem za susbijanje prouzrokovača truleži uskladištenih plodova jabuke. Inhibira transport značajan za fosforilaciju glukoze. Smanjuje rast micelija. Kategorija rezistentnosti (FRAC): 12

Primena
Jabuka:
– Prskanjem ili orošavanjem, u vreme tehničke zrelosti, najkasnije 7 dana pred berbu (faza 87 BBCH skale), u količini 1 l/ha (10 ml na 100 m²), preventivno tokom vegetacije.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Maksimalan broj tretiranja u toku godine je 2 puta, pred berbu plodova.

Aktivna materijaFludioksonil 225 g/l
FormulacijaKoncentrovana suspenzija (SC)
Utrošak vode1000 l/ha
KarencaJabuka - 3 danaPodeli ovo sa drugima

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.