Kocide® 2000


Kontaktni protektivni fungicid i baktericid sa preventivnim i anti-sporulacionim delovanjem na bazi bakar-hidroksida

Primena
Kocide® 2000 se koristi za suzbijanje prouzrokovača:

plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) u koncentraciji 0,2 % (20 g/10 l vode).
Primenjuje se preventivno tokom faza intenzivnog rasta vinove loze (faze 13/53-81 BBCH skale) sve dok su vremenski uslovi povoljni za razvoj bolesti, a najpovoljnije vreme primene je u poslednja dva tretmana u razmaku od najmanje 7 dana.
Kocide® 2000 može biti fitotoksičan ukoliko se primeni u uslovima vlažnog i hladnog vremena.
Utrošak vode: 600- 1000 l/ha (6-10 l/100 m2)
Maksimalan broj tretmana u toku godine na istoj površini je četiri puta;

kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans). Primenjuje se u proleće, tokom mirovanja vegetacije, do pojave zelene tačke, a pre sticanja uslova za zaražavanje (faze BBCH 00-03), koncentraciji 0,25-0,35 % (25-35 g/10 l vode), jedan tretman u proleće, u vreme bubrenja pupoljaka, do pojave zelene tačke i, po potrebi, još jedan tretman u jesen, u vreme opadanja lišća. Primenjuje se folijarno, svim tipovima zemljišnih prskalica, traktorskim i leđnim.
Utrošak vode: 600-1000 L vode/ha.
Maksimalan broj tretmana u toku godine na istoj površini je dva puta;

čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
Primenjuje se u dozi primene od 2,5 kg/ha (25 g/100 m2).
Primeniti Kocide® 2000 u proleće, preventivno od faze mirovanja, a najkasnije do pojave cvetnih pupoljaka (faze 01-57 BBCH skale). Interval između tretmana je minimum 7 dana.
Utrošak vode: 1000 l/ha (10 l/100 m2).
Maksimalni broj tretmana u toku godine na istoj površini: 4 puta;

plamenjače paradajza (Phytophthora infestans).
Primenjuje se u količini 2-3 kg/ha (20-30 g/100 m2).
Primeniti Kocide® 2000 preventivno, tokom vegetacije, pre sticanja uslova za zaražavanje, a najkasnije po pojavi prvih simptoma (faze 19-89 BBCH skale). Interval između tretmana je minimum 7 dana.
Utrošak vode: 300-400 l/ha (3-4 l/100 m2).
Maksimalni broj tretmana u toku godine na istoj površini: 4 puta.

 

Aktivna materijabakar-hidroksid 53,8%
Formulacijavododisperzibilne granule (WG)
Karenca21 dan za vinovu lozu, 7 dana za paradajz, obezbeđena vremenom primene za breskvu i jabuku
Pakovanje1kg

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.