Topas® 100 EC


Fungicid za suzbijanje pepelnice na jabuci i vinovoj lozi

Primena
Topas® 100 EC je sistemični folijarni fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem koji se koristi u zasadima:

jabuke, za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Podosphaera leucotricha), tretiranjem prema preporuci prognozno-izveštajne službe ili najkasnije pri pojavi prvih simptoma bolesti, u koncentraciji 0,025% uz utrošak vode 600-1000 l/ha tj. 2,5 ml u 6-10 l vode na 100 m2;

vinove loze, za suzbijanje uzročnika pepelnice (Uncinula necator), tretiranjem prema preporuci prognozno-izveštajne službe ili najkasnije pri pojavi prvih simptoma bolesti u koncentraciji od 0,025% uz utrošak vode 600-1000 l/ha tj. 2,5 ml u 6-10 l vode na 100 m2.

 

Aktivna materijaPenkonazol 100 g/l
Formulacijakoncentrat za emulziju (EC)
Količina primene0,025%
Utrošak vode600-1000 l/ha (jabuka, vinova loza)
Karenca21 dan za jabuku i 35 dana za vinovu lozu
Pakovanje100ml, 1l

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.