Fungicid za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke i kruške, pepelnice jabuke i crne pegavosti lista krompira

Primena
Score® 250 EC je sistemični folijarni fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem. Primenjuje se:

u jabuci i krušci za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista i čađave krastavosti plodova na jabuci (Venturia inaequalis) i krušci (Venturia pyrina) i pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), preventivno u koncentraciji: 0,013% (1,3 ml u 10 l vode na 100 m2 za preventivno tretiranje od fenofaze kada su prvi listovi otvoreni, odnosno od fenofaze bubrenja cvetnih pupoljaka (fenofaze 11-51 BBCH skale), ali se bolji efekti postižu tretiranjem posle listanja (na početku rasta mladara), odnosno po formiranju cvetnih pupoljaka (fenofaze 31-55 BBCH skale);

u krompiru za suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti lista (Alternaria solani) u količini 0,5 l/ha (5 ml u 10 l vode na 100 m2 ) tretiranjem u vreme pojave prvih simptoma ili kasnije u toku vegetacije po potrebi, sa razmakom između tretmana od 10 do 14 dana.

 

Aktivna materijaDifenokonazol 250 g/l
Formulacijakoncentrat za emulziju (EC)
Utrošak vode1000 l/ha (jabuka, kruška) i 400 l/ha (krompir)
Karenca14 dana za krompir, 28 dana za jabuku i krušku
Pakovanje20ml, 250ml, 1l

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.