Delovanje
CUPRITALH se koristi kao folijarni nesistemični fungicid i baktericid sa protektivnim delovanjem. Apsorbovani joni bakra remete enzimski sistem patogenih organizama. Fitopatogeni organizmi nemaju mogućnost razvijanja rezistentnosi na bakarne jone zbog višestrukog mehanizma delovanja. Klasifikacija rezistentnosti (FRAC): М1/2

Primena
Jabuka i kruška:
– Čađava pegavost lišća i krastavost plodova jabuke (Venturia inaequalis) i (Venturia pyrina); 0,75% (75 g u 10 l vode), u fazi mirovanja vegetacije.
Breskva:
– Šupljikavost lišća (Stigmina carpophila) i kovrdžavost lišća (Taphrina deformans); 0,75% (75 g u 10 l vode), u fazi mirovanja vegetacije.
Šljiva, trešnja, višnja, badem, kajsija:
– Šupljikavost lišća (Stigmina carpophila); 0,75% (75 g u 10 l vode), u fazi mirovanja vegetacije.
Vinova loza:
– Plamenjača vinove loze (Plasmopara viticola); 0,5% (50 g u 10 l vode), tretiranjem samo od početka cvetanja, po pojavi prvih pega, a pre sticanja uslova za sekundarno zaražavanje i širenje oboljenja.
Krompir i paradajz:
– Plamenjača krompira (Phytophthora infestans); 0,5-0,75% (50-75 g na 100 m²), tretiranjem pre ostvarivanja uslova za infekciju.
Hmelj:
– Plamenjača hmelja (Pseudoperonospora humuli); 0,5-0,75% (50-75 g na 100 m²), tretiranjem pre ostvarivanja uslova za infekciju.

Preporuke i napomene vezane za primenu

Može se mešati sa:
– preparatima na bazi: metalaksila-M, cimoksanila, folpeta, metirama, mankozeba, propineba
– mineralnim uljima za zimsko tretiranje voća
– preparatima na bazi sumpora za tretiranje vinove loze, uz uslov da je pH mešavine neutralan.

Ne sme se mešati sa:
– insekticidima kisele reakcije (dimetoat, fosmet, malation)
– preparatima na bazi: cirama, tirama, DNOC, kalcijumpolisulfidom
– uljnim preparatima, izuzev mineralnih ulja za zimsko tretiranje voća

Fitotoksičnost:
– Može biti fitotoksičan ako se primeni po hladnom i vlažnom vremenu ili nakon dozvoljenog vremena primene.


Aktivna materijaBakar iz bakar oksihlorida 500 g/kg
FormulacijaKvašljivi prašak (WP)
Utrošak vodeJabuka, kruška, breskva, šljiva, trešnja, višnja, badem, kajsija, vinova loza 600-1000 l/ha
Krompir, paradajz, hmelj 200-400 l/ha
Karenca

Jabuka, kruška, breskva, šljiva, trešnja, višnja, badem, kajsija: obezbeđena vremenom primene
Vinova loza 28 dana
Krompir, paradajz, hmelj 14 dana
Pakovanje2,5 g, 250 g, 1 kgPodeli ovo sa drugima

informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.