Delovanje
Difenokonazol je fungicid širokog spektra delovanja iz hemijske grupe triazola. Mehanizam delovanja se ispoljava inhibicijom sinteze ergosterola. Poseduje translaminarno delovanje, tj. kreće se kroz list tretirane biljke sa njegovog lica ka naličju i obratno. Ovakvo delovanje obezbeđuje da se praparat ravnomerno raspoređuje u zelenom biljnom tkivu. Klasifikacija rezistentnosti (FRAC): 3.

Primena
• Jabuka – Čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inequalis). 0,013 – 0,02 % (1,3 – 2 ml u 10l vode). Tokom vegetacije, preventivno, od faze pucanja pupoljaka.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Vegas® 250 EC se na istoj površini može primeniti najviše tri puta godišnje, uključujući i primenu drugih fungicida iz grupe triazola, kao i jedinjenja istog mehanizma delovanja (inhibitori ergosterola).
→ Preparat se može mešati sa drugim sredstvima za zaštitu bilja, osim sa izrazito kiselim insekticidima.

 

Aktivna materijaDifenokonazol 250 g/l
FormulacijaKoncentrat za emulziju (EC)
Količina primene0,013 - 0,02 %
Utrošak vode1000 l/ha
KarencaJabuka - 28 dana
Pakovanje20ml, 100ml, 250ml, 1l

Podeli ovo sa drugima

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.