Delovanje
IMPACT 25 SC je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. Svoj mehanizam delovanja ispoljava inhibicijom sitneze ergosterola. Klasifikacija rezistentnosti (FRAC): 3

Primena
Jabuka:
- 0,015 – 0,020% (1,5 – 2 ml u 10 l vode), odnosno 0,15 – 0,2 l/ha
, za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Podosphaera leucotricha), čađave pegavosti lista i krastavosti plodova (Venturia inaequalis); posle precvetavanja (faze 69/71 BBCH) ili i ranije posle listanja (faze 17/19 BBCH skale).
Vinova loza:
- 0,15 – 0,2 l/ha
, za suzbijanje prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator); Tokom vegetacije, preventivno, pre sticanja uslova za primarno zaražavanje, najbolje po precvetavanju (faze 69/71 BBCH skale).
Pšenica:
- 0,5 l/ha
, za suzbijanje prouzrokovača pepelinaca (Erysiphe graminis), rđe stabla (Puccinia graminis), lisne rđe (Puccinia recondita), prugaste žute rđe (Puccinia hordei), pegavosti lista (Septoria ritici) i pegavosti plevica (Septoria nodorum); u toku faza vlatanja, klasanja i početka cvetanja (faze 30-69 BBCH skale)
Šećerna repa:
- 0,25 l/ha
, za suzbijanje pegavost lista (Cercospora beticola); po pojavi simptoma, a pre ostvarivanja uslova za širenje oboljenja.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Ne sme se mešati sa sredstvima jako kisele i jako alkalne reakcije.
→ Maksimalan broj tretiranja u toku godine je 2 puta.

Aktivna materijaFlutriafol 250 g/l
FormulacijaKoncentrovana suspenzija (SC)
Utrošak vode600- 1000 l/ha: Jabuka, Vinova Loza
200 - 400 l/ha: Pšeniica, Šećerna repa
KarencaJabuka, Vinova Loza: 14 dana
Pšeniica, Šećerna repa: 35 dana
Pakovanje50 ml, 250 mlImage

Podeli ovo sa drugima

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.