Delovanje
Token 100 EC je sistemični fungicid iz hemijske grupe triazola sa protektivnim i kurativnim delovanjem. Mehanizam delovanja se ispoljava inhibicijom sinteze ergosterola. Klasifikacija rezistentnosti (FRAC): 3.

Primena
• Vinova Loza – Pepelnica (Uncinula necator); 0,025% (2,5 ml na 100 m²). Preventivno, a najkasnije po pojavi prvih simptoma.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Token 100 EC se na istoj površini može primeniti najviše tri puta u toku godine, ukuljučujući i primenudrugih triazola ili fungicida istog mehanizma delovanja (inhibitori sinteze ergosterola), uz razmak između dva tretiranja od 10-14 dana.
→ Preparat se može mešati sa drugim fungicidima na bazi kaptana – Primus 80 WG..

 

Aktivna materijaPenkonazol 100 g/l
FormulacijaKoncentrat za emulziju (EC)
Količina primene0,025%
Utrošak vode600-1000 l/ha
KarencaVinova loza - 28 dana
Pakovanje100ml, 250ml, 1l

Podeli ovo sa drugima

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.