Primena
CALCIO 75WG je sistemični fungicid, sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) preventivnim tretiranjem, dok je jabuka u fazi otvaranja prvih listova pa do kraja cvetanja (faze 11-69 BBCH skale) u količini primene od 200 g/ha (2g na 100 m2).
Tretiranje se vrši folijarno prskanjem ili orošavanjem: preparat se primjenjuje standardnim uređajima za tretiranje odnosno traktorskim i leđnim prskalicama.

 

Aktivna materijaCiprodinil 750 g/kg
FormulacijaVododisperzibilne granule (WG)
Količina primene200 g/ha
Utrošak vode1000 l/ha
Karenca28 dana - jabuka
Pakovanje2,5g, 25g, 250g

Podeli ovo sa drugima

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.

 

Bezbednosni list