Delovanje
Calcio 75 WG je sistemični, visoko aktivni fungicid iz hemijske grupe anilinopirimidina. Biljke ga brzo usvajaju preko zelenih delova. Mehanizam delovanja ispoljava tako što inhibira biosintezu metionina, što sprečava obrazovanje proteina i deobu ćelija kod fitopatogenih gljiva. Klasifikacija rezistentnosti (FRAC): 9.

Primena
Jabuka:
Čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inaequalis); 200 g/ha (2 g na 100 m²), jabuka u fazi otvaranja prvih listova pa do kraja cvetanja (faze 11-69 BBCH skale).

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Ne sme se mešati sa preparatima izrazito kisele reakcije.
Calcio 75 WG je fungicid koji obezbedjuje efikasno delovanje na nižim temperaturama (preko 5°C) i zato ga treba primeniti za zaštitu jabuke u fazama od mišjih ušiju do kraja cvetanja.
Calcio 75 WG efikasno suzbija i prouzrokovače sušenja cvetova i rodnih grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća (Monilinia spp.).
→ Maksimalan broj tretiranja u toku godine je 4 puta.

Aktivna materijaCiprodinil 750 g/kg
FormulacijaVododisperzibilne granule (WG)
Količina primene200 g/ha
Utrošak vode1000 l/ha
Karenca28 dana - jabuka
Pakovanje2,5g, 25g, 250g, 1kg

Podeli ovo sa drugima

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.

 

Bezbednosni list