Delovanje
PLATO DF je nesistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), tretiranjem od početka vegetacije, tokom perioda primarnih zaraza i to preventivno pre ostvarivanja uslova za
infekciju kao i tokom perioda sekundarnih infekcija sa razmakom između tretiranja 7-14 dana, zavisno od uslova za razvoj infekcije. Klasifikacija rezistentnosti (FRAC): M3

Primena
Jabuka:
– Čađava pegavost lišća i krastavost plodova jabuke (Venturia inaequalis); 0,2% (20g na 10 l vode), od početka vegetacije, i to preventivno pre ostvarivanja uslova za infekciju.

Preporuke i napomene vezane za primenu

PLATO DF  se ne sme se mešati sa insekticidima izrazito kisele reakcije (dihlorvos, heptenofos, dimetoat, fosfamidon) i uljnim formulacijama.
→ Preparat primenjen prema uputstvu proizvođača nema opasnosti od fitotoksičnosti.
→ Maksimalan broj tretiranja u toku godine: prema potrebi sa intervalom izmedju tretiranja od 7-14 dana

 

Aktivna materijaMetiram 700 g/kg;
FormulacijaVododisperzibilne granule (WG)
Utrošak vodeJabuka 1000 l/ha
KarencaJabuka 28 dana
Pakovanje25g, 250g, 1kg, 25kgPodeli ovo sa drugima

informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.