Biopesticidi za zaštitu od prouzrokovača biljnih bolesti u ratarstvu, povrtarstvu i voćarstvu.


Biološki fungicid i stimulator rasta biljaka
Aktivna materija:Pythium oligandrum
Primena: povrtarstvo, vinogradarstvo, voćarstvo, ratarstvoBiološki fungicid
Aktivna materija: ulje čajnog drveta
Primena: voće, povrće, v. loza