Herbicidi za suzbijanje korova u ratarstvu, povrtarstvu i voćarstvu.Selektivni sistemični herbicid
Aktivna materija: S-metolahlor 960 g/l;
Primena: suncokretSelektivni sistemični herbicid
Aktivna materija: Terbutilazin 500 g/l
Primena: kukuruzSelektivni kontaktni herbicid
Aktivna materija: Bentazon 480 g/l
Primena: kukuruz, soja, krompir, pasulj, grašak, lucerkaSelektivni translokacioni herbicid
Aktivna materija: Metribuzin 700 g/kg
Primena: krompir, soja


Selektivni sistemični herbicid
Aktivna materija: Mezotrion 480 g/l
Primena: kukuruz


Neselektivni herbicid-desikant
Aktivna materija: Dikvat-dibromid 374 g/l
Primena: totalni herbicid- desikant

Neselektivni herbicid i desikant
Aktivna materija: Dikvat-dibromid 140 g/l
Primena: totalni herbicid- desikantSelektivni herbicid
Aktivna materija: Dikamba 480 g/l
Primena: kukuruzSelektivni sistemični herbicid
Aktivna materija: Rimsulfuron 250 g/kg
Primena: kukuruz (merkantilni i silažni)

Selektivni herbicid
Aktivna materija: Imazamoks 40 g/l
Primena: soja, suncokret


Selektivni rezidualni herbicid
Aktivna materija: Petoksamid 600 g/l
Primena: kukuruzSelektivni translokacioni herbicid
Aktivna materija: Klomazon 480 g/l
Primena: soja


Selektivni sistemični herbicid
Aktivna materija: Kletodim 120 g/l
Primena: soja


Selektivni kontaktni herbicid
Aktivna materija: Piridat 450 g/kg
Primena: kupusnjače, luk, duvan. kukuruz šećerac


Selektivni sistemični herbicid
Aktivna materija: Mezotrion 480 g/l
Primena: kukuruzSelektivni translokacioni herbicid
Akt. materija: Metsulfuron-metil 600 g/kg
Primena: pšenica


Selektivni sistemični herbicid
Aktivna materija: S-metolahlor 960 g/l
Primena: suncokretSelektivni translokacioni herbicid
Aktivna materija: Kvizalofop-P-etil 50 g/l
Primena: soja, suncokret


Selektivni herbicid
Aktivna materija: Pendimetalin 330 g/l
Primena: kukuruz

Selektivni herbicid
Aktivna materija: Nikosulfuron 40 g/l
Primena: kukuruzTotalni herbicid
Akt. materija: Glufosinat-amonijum 150 g/l
Primena: zasadi voća i vinogradiTotalni sistemični herbicid
Aktivna materija: Glifosat-IPA so 480 g/l
Primena: Strništa i nepoljoprivredne površine, Voćnjaci

Selektivni sistemični herbicid
Aktivna materija: Oksasulfuron 750 g/kg
Primena: soja


Selektivni sistemični herbicid
Aktivna mat. Tifensulfuron-metil 750 g/kg
Primena: soja


Neselektivni translokacioni herbicid-arboricid
Aktivna materija: Triklopir-butotil (triklopir)
Primena: nepoljoprivredne površineSelektivni sistemični herbicid
Aktivna materija: Metribuzin 700 g/kg
Primena: krompir, soja


Selektivni translokacioni herbicid
Aktivna materija: Nikosulfuron 40 g/l
Primena: kukuruz