Delovanje
Speed 400 SC je selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova u kupusu i uljanoj repici|. Inhibira VLCFA (inhibicija ćelijske deobe). Klasifkacija rezistentnosti (HRAC): K3.

Primena
Kupus:
2 -2,5 l/ha, tretiranjem 5-6 dana nakon rasađivanja kupusa, a pre nicanja korova, jednokratno.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→  Tretiranje se vrši sa zemlje, folijarno, prskanjem.
Visoko selektivan za useve. Nema ograničenja u plodoredu.
→ Ne primenjivati preparat na lakim i peskovitim zemljištima. 

Aktivna materijaMetazahlor 400 g/l
FormulacijaKoncentrovana suspenzija (SC)
Utrošak vode200-400 l/ha
KarencaKupus - 70 dana
Uljana repica - obezbeđena vremenom primene
Pakovanje1 lImage

Podeli ovo sa drugima

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.