Buzzin 70 WG


Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u krompiru i soji

Primena

u krompiru:
posle sadnje, a pre nicanja useva:
– 0,75 kg/ha (7,5g na 100m2) na zemljištima sa 1-3% humusa,
– 1kg/ha (10g na 100m2) na zemljištima sa 3-5% humusa,
– 1,5 kg/ha (15g na 100m2) na zemljištima sa preko 5% humusa.

posle nicanja useva kada krompir ima razvijena 5-8 listova:
– 0,5 kg/ha (5g na 100m2) na zemljištima sa 1,5-3% humusa,
– 0,75 kg/ha (7,5g na 100m2) na zemljištima sa 3-5% humusa,
– 1 kg/ha (10g na 100m2) na zemljištima sa preko 5% humusa.

u soji:
posle setve, a pre nicanja useva:
– 0,5 kg/ha (5g na 100m2) na zemljištima sa 3-5% humusa,
– 1 kg/ha (10g na 100m2) na zemljištima sa preko 5% humusa.

 

Aktivna materijametribuzin 700 g/kg
Formulacijavododisperzibilne granule (WG)
Utrošak vode200-400 l/ha
Karenca42 dana za krompir, obezbeđena vremenom primene za soju
Pakovanje100g, 500g

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.